top of page

Lakáspiaci árak, lakásárindex, 2023. I. negyedév

A csúcsnak számító 2021. év után az eladott lakások száma 2022-től minden negyedévben csökkent. Ez a 2023. I. negyedévben sem állt meg, 31%-kal kevesebb lakáseladás történt, mint egy évvel korábban. A visszaesés hasonló mértékben érintette az új- és a használtlakás-piacot. Az árak 2022. IV. negyedévi csökkenését 2023 I. negyedévében 2,5%-os emelkedés váltotta fel, az új lakások 6,0, a használt lakások 1,9%-kal drágultak. A községekben azonban általános volt a használt lakások árcsökkenése.

A lakáspiaci forgalom visszaesett

 

Az eladott lakások száma a 2021. évi, csúcsnak számító 161 ezer után 2022-ben negyedévről negyedévre csökkent. Az éves szinten 13%-ra tehető visszaeséshez az I. negyedévben még csak 4,0, 2022. IV. negyedévében már 27%-os forgalomcsökkenés vezetett. A lakáspiac szűkülése 2023 I. negyedévében is folytatódott, a hasonló feldolgozottság mellett megfigyelt adatok alapján 31%-ra tehető a visszaesés.

1. ábra

Használt, új lakás diagram.PNG

Az új lakások piacán 9, a használtakén 14%-kal kevesebb volt az eladás 2022-ben. 2023 I. negyedévében a csökkenés az új lakások esetében 29, a használtaknál 31%-ra becsülhető.

2022-ben az eladott lakások 7,1%-a volt új építésű, ez lényegében a 2021. évi aránynak felelt meg (7,4%).

1. táblázat

eladott lakások száma.PNG

Ismét emelkedtek a lakásárak

 

A 2022. IV. negyedévi enyhe árcsökkenést 2023 I. negyedévében emelkedés követte, ám az előző évek első hónapjaiban rendre bekövetkező gyors árnövekedés ezúttal elmaradt. A használt és új lakások összevont árindexe az előző negyedévhez képest 2,5%-kal nőtt, ezen belül a használt lakások ára 1,9, az újaké 6,0%-kal lett magasabb.

Az összevont lakásárindex éves, előző év azonos időszakához viszonyított növekedése 2022 II. negyedévében érte el a megfigyelések kezdete óta csúcsnak számító 25%-os értéket, majd csökkenni kezdett. 2023 I. negyedévében az összevont index már csak 9,6%-kal haladta meg az egy évvel korábbi szintet. Az új lakások 13,6, a használtak már csak 9,0%-kal voltak drágábbak, mint 2022 I. negyedévében.

A 2015. évi bázishoz képest a használt lakások indexe több, mint kétszeresére (260%), az újaké közel háromszorosára nőtt (293%). Az összevont index 265%-ot tett ki.

A nominális árakkal szemben a reállakásár-index az elmúlt három negyedévben folyamatosan csökkent. 2022 III. negyedéve óta a lakásárak emelkedése elmaradt a fogyasztói árakétól, így a reállakásár-index 2023 I. negyedévében a két évvel korábbi szintre tért vissza (167%).

 

2. ábra

Lakáspiaci árak.PNG

A lakásár-emelkedés lassulása és a reállakásárak csökkenése összefüggött a lakáscélú hitelezésben tapasztalt megtorpanással. A használt lakások vásárlására folyósított hitelek száma 2022 első felében 26%-kal esett vissza, az év második felében pedig már alig több, mint feleannyi használtlakás-hitelt folyósítottak, mint egy évvel korábban. A lakáshitelezés visszaesése 2023 I. negyedévében is folytatódott.

 

3. ábra

Lakáspiaci árindex.PNG

A lakáseladások száma mindenütt csökkent

A lakáspiaci forgalom 2022. évi 13%-os visszaesése a vidéki városokat érintette a legsúlyosabban. A községekben az országos átlaggal megegyező csökkenést mértünk, ugyanakkor a megyeszékhelyeken 21, a kisebb városokban 18%-kal kevesebb volt a lakáseladások száma, mint 2021-ben. Budapesten az időarányosan feldolgozott tranzakciók száma 5,4%-kal maradt el az egy évvel korábbitól, ám a fővárosban a kisebb forgalom hatására érzékelhetően felgyorsult az ügyek átfutása, így a végleges forgalom tekintetében ennél valamivel nagyobb visszaesésre lehet számítani.

Ugyancsak a lerövidült átfutási idő állhat a hátterében annak, hogy Budapesten 2023 I. negyedévében csak 7%-kal maradt el a feldolgozott adásvételek száma az egy évvel korábbitól.

A lakáseladások számának csökkenése a fővároson kívül 2022 folyamán, majd 2023 I. negyedévében is egyre fokozódott. (A vidéki adatok megfigyelését a beérkezési ütem változása nem befolyásolta érdemben, így ennek mértékét tekintve már nem kell jelentős korrekcióra számítani az adatok véglegesítéséig.)

4. ábra

változás eladott lakások.PNG

Az új lakások piacán 2023 I. negyedévében

 • az eladásra épült mintegy 2300 lakásból eddig mindössze 400 adatai érkeztek be. Ezek átlagos ára 57 millió forint, amely megegyezik az előző időszak átlagával.

 • Budapesten 1,4 millióval, 68,5 millió forintra nőtt egy új lakás átlagára.

 • négyzetméterárak tekintetében nem történt érdemi változás: a 965 ezer forintot kitevő országos, valamint az 1,2 millió forintot meghaladó fővárosi átlag a megelőző negyedévi szintnek felel meg.

A használt lakások piacán 2023 I. negyedévében

 • egy lakás átlagos négyzetméterára a 2022. évi 409 ezerről 438 ezer forintra emelkedett. A községek lakásárai valamennyi régióban csökkentek. Ennek mértéke a legenyhébb (0,5%) a Közép-Dunántúlon, míg a legerőteljesebb Dél-Dunántúl (14%) és Észak-Magyarország falvaiban (12%) volt. Pest vármegyében és az alföldi régiókban az árcsökkenés a falvak mellett a nem megyeszékhely városokra is kiterjedt.

 • Budapesten egy lakás átlagosan 48,3 millió forintba került, 600 ezerrel kevesebbe, mint 2022-ben. A fővárosi piacon a lakások négyzetmétere 885 ezer forint volt, ez 5,1%-kal több a 2022. évinél. Miközben a családi házak négyzetméterára csökkent (–5,9%), a többlakásos épületekben tovább nőttek az árak (5,3%).

5. ábra

5.ábra.PNG
 • a budapesti agglomerációban a 2022. évi 610 ezerről 552 ezer forintra csökkent az átlagos négyzetméterár.

 • a balatoni agglomerációban ugyanakkor tovább drágultak a lakások, a 2022. évi 624-ről 691 ezer forintra. 2021-ben a budapesti agglomeráció árszintje még meghaladta a balatonit, ez 2022-ben megfordult, és az idei évben még tovább nőtt a balatoni ingatlanok árelőnye.

 • a családiház-árak az ország minden területén csökkentek, ám ennek mértéke a Dunántúlon 2% alatt maradt, miközben az ország keleti területein elérte a 12%-ot is a 2022. évi átlaghoz képest.

 • a legerőteljesebb áremelkedés a dunántúli többlakásos épületekben következett be, itt a lakótelepi panellakások 7,6, a nem panel többlakásos épületek lakásai 7,5%-kal lettek drágábbak 2022 óta.

 

6. ábra

6.ábra.PNG

Az EU-tagállamok átlagában lassult az árak csökkenése

2023 I. negyedévében az EU 27 tagállamának összesített lakáspiaci árindexe a 2015. évi bázis 146%-át tette ki, az eurózónán belüli lakásárindex 142% volt. Mindkét index mérséklődött az előző negyedévhez képest (0,7, illetve 0,9%-kal), azonban a csökkenés lassult az azt megelőző időszak óta.

7. ábra

7.ábra.PNG

2023 I. negyedévében

 • számos tagállamban csökkentek a lakásárak az előző negyedévhez képest. A legnagyobb visszaesés Luxemburgban következett be, ahol egy negyedév alatt 4,1%-ot csökkent az index, ezt követte Németország 3,1%-kal. Egyes országokban a korábbi visszaesés után újra emelkedtek a lakásárak, hazánk mellett Dániában és Cipruson, valamint a nem tagállam, de az adatszolgáltatásban együttműködő Norvégiában.

 • a szomszédos országok közül Szlovéniában kismértékben folytatódott a lakásárak növekedése, miközben Szlovákiában stagnáltak, Romániában és Ausztriában mérséklődtek az árak.

 • a többi V4-országban nem emelkedtek a lakásárak: Csehországban enyhén csökkentek, Lengyelországban lényegében stagnáltak.

 

 

2. táblázat

2.táblázat.PNG

Forrás: ksh.hu

bottom of page